ประกาศ !! เตรียมเปิดสอบบรรจุบุคคลทหารอากาศ ชายและหญิง

ประกาศ

ประกาศ !! เตรียมเปิดสอบบรรจุบุคคลทหารอากาศ ชายและหญิง

โดยคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครทหารอากาศ มีรายละเอียดดังนี้

เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 18 – 35 ปี
ส่วนสูง : ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท
มีรอยสักได้ ไม่ต้องว่ายน้ำ
จำกัดสาขาการสอบ (คุณวุฒิที่จบต้องตรงกับสาขาเปิดสอบ)

โดยในการเปิดสอบ จะแบ่งเป็น 2 ระดับ
– สอบทางด้านความรู้
– สอบทางด้านสมรรถภาพทางกาย

ระดับชั้นประทวน 818 อัตรา (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี

1.วุฒิ ม.6
1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้ทั่วไป (การทหารและกองทัพอากาศ)

2 วุฒิ ปวช./ปวส.
2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
2.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.2.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้ทั่วไป(การทหารและกองทัพอากาศ)
2.2.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ปวช./ปวส. 90 ข้อ (90คะแนน)

ระดับชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา (ติดยศ เรืออากาศตรี) อายุ 18-35 ปี

1.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท
2.ผู้ที่จบ ป.ตรี และ ป.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
3.ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
3.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้ทั่วไป(การทหารและกองทัพอากาศ)
3.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ป.ตรี/ป.โท 90 ข้อ (90คะแนน)

สอบพละ
1.ลุกนั่ง จับเวลา 1 นาที
2.ดันพื้น จับเวลา 1 นาที
3.วิ่ง 2.5 กิโลเมตร

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทหารอากาศ
เงินเดือน
– วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
– วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
– วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
– วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท

– มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด