ชุดมาเต็ม “ทหารอากาศ” ลุยล้างพื้นที่รังสิต ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

กำลัง “ทหารอากาศ” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลุยล้างพื้นที่รังสิต ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จุดที่มีประชาชนเข้าใช้บริการหนาแน่น ฆ่าเชื้อโควิด-19

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำกำลังพลกองทัพอากาศ กำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างถนน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และท่ารถต่างจังหวัด (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค) ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น

โดยปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการในเวลากลางคืน เพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น ชุดกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน โดย ทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์กวาดถนน

ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ, ชุดรถกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ โดย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ