สอบปืนอากาศ

สอบปืนอากาศ

สอบปืนอากาศ คำแนะนำในการสอบกองทัพอากาศ

สอบปืนอากาศ จะแบ่งเป็นสามส่วน คือ สอบข้อเขียน สอบสมรรถภาพทางกาย และสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน ถึงจะไปไปสอบสมรรถภาพทางกาย และถ้าผ่าน ก็จะได้สอบสัมภาษณ์ต่อไป
ข้อสอบจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ คือส่วนความรู้ทั่วไปและส่วนความรู้เฉพาะทาง โดยน้ำหนักคะแนน ความรู้ทั่วไป:ความรู้เฉพาะทาง คือ 40:60 ข้อสอบเป็นกากบาทล้วน เป็นความรู้ทั่วไป 60 ข้อ และความรู้เฉพาะทาง 90 ข้อ รวมเป็น 150 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งก็คือ 150 นาที นั่นก็แปลว่า เรามีเวลาทำข้อสอบเพียงข้อละ 1 นาทีเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเราเห็นว่าข้อไหนท่าไม่ดี ใช้เวลาทำนาน ควรข้าม ๆ ไปก่อนเลย เวลาเหลือค่อยกลับมาทำทีหลัง โดยผู้ที่จะผ่านเข้ารอบทดสอบร่างกาย ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (กาถูกเกิน 90 ข้อนั่นเอง) และจะคัดคนไปสอบความพร้อมของร่างกายเป็นจำนวน 4 เท่าของจำนวนที่เปิดรับ
ส่วนเรื่องแนวข้อสอบ ข้อสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปจะประกอบไปด้วย วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และกฏหมาย 5 วิชา 60 ข้อ เฉลี่ยวิชาละ 12 ข้อ แนวข้อสอบของวิชาพวกนี้ มันมีอยู่เต็ม Internet และเต็มร้านหนังสือทั่วไป หาซื้ออ่านกันได้
คำถามสัมภาษณ์ ทหารอากาศ
เมื่อเข้าไปในห้องที่สัมภาษณ์แล้วเราจะพบกับกรรมการในการสัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ 3 ท่าน โดยทั้งสามท่านนั้นจะมีสไตล์ในการถามที่ต่างกันออกไป เวลานี้ใครมีแฟ้มสะสมผลงานอย่าลืมงัดออกมาแสดงให้กรรมการดูด้วยก็ได้

คำถามในการสัมภาษณ์

• ให้แนะนำตัว
• รู้จักทหารอากาศได้อย่างไร
• รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับทหารอากาศ
• เงินเดือนน้อยจะทำยังไง
• ถ้าไม่ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะทำยังไง
• รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร
• เคยทำอะไรมาบ้างที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
• ถ้าสอบติดทหารอากาศจะช่วยอะไรเกี่ยวกับงานของกองทัพบ้าง
• ทำไมถึงอยากมาเป็นทหาร
• ครอบครัวทำงานอะไร
• ครอบครัวอยากให้มาเป็นทหารอากาศบ้างไหม
• ถ้าหัวหน้าสั่งเราในเรื่องที่ผิดจะทำยังไง
• ช่วงนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับทหารอากาศบ้าง
• ถ้าโกรธมากๆจะทำยังไง
• ผบ.ทอ.ชื่ออะไร
• ถ้าได้ไปทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำยังไง
• ฮีโร่ในดวงใจของเราคือใคร
บางทีกรรมการเห็นเราเครียดท่านก็อยากให้เราคลายเครียด บางคนได้ร้องเพลงให้กรรมการฟัง เล่นตลกให้กรรมการดูก็มี บางครั้งท่านก็อาจจะถามเรื่องเพลงในดวงใจของเราด้วย ลองทดสอบกับตัวเองดู ว่าถ้าคุณเจอคำถามแบบนี้คุณจะทำยังไง ขอให้แค่คุณตอบด้วยความมั่นใจและอ่อนน้อมถ่อมตนกับกรรมการ

การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
การสอบในคุณวุฒิปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ประกอบด้วย

 • วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จำนวน ๖๐ ข้อ
 • วิชาความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ จำนวน ๙๐ ข้อ
  การสอบในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐานและ ความรู้ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ

การสอบคัดเลือกรอบสอง

 1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการ เข้ารับราชการเป็นทหาร ได้แก่
  การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ๓ สถานี ดังนี้
 • ลุกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที
 • ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที
 • วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
  2.การสอบภาคปฏิบัติเฉพาะรหัสตำแหน่งที่จะต้องทำการทดสอบในการสอบคัดเลือก รอบสอง
 1. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหน่วยงาน
  เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้
  -บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน
 • การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน
 • ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน
 • ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
 • ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ

รายละเอียดวิชาที่สอบ

1.ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2.แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
3.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6.แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป